Sommarbäck rehab

Alexanderteknik för en kropp i balans. Sitsträning för ryttare
Laser och massage för häst och människa

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTA SOMMARBÄCK!

Alexanderteknik
Jag jobbar alltid med utgångspunkten i Alexanderteknik, oavsett om jag jobbar med din balans i stort, din sits i ridning eller ger dig massage. Detta gäller även när jag jobbar med häst.

Alexandertekniken är grundad av F M Alexander, en skådespelare från Nya Zeeland som tappade rösten gång på gång. Han började studera sig själv och grundade en kroppsteknik, ett förhållningssätt för en balanserad kropp, som han sedan lärde ut.
Han blev populär och efterfrågad bland skådespelare, musiker, sångare och dansare i England under 1900-talet.

Alexandertekniken används också rehabiliterande, för att bygga upp kroppen igen efter skador.

Den är också utvecklad för att användas i ridning, och den ger ryttare en bättre balans och sits och en ökad kroppsmedvetenhet.

Birgitta Sommarbäck

Tjänster

- Alexanderteknik som rehabilitering efter skada, eller förebyggande för att undvika att förvärra en begynnande snedbelastning - Sitsträning för ryttare - Laserbehandling för häst och människa - Massagebehandling för häst och människa

Var jobbar jag?

Jag utgår från mitt hem på Munsö, Ekerö, där jag tar emot för behandling. Jag kan också åka ut till ditt stall om vi skall jobba med dig och din häst. Reseersättning tillkommer då. Priser: 600 kr/Alexanderteknik 600 kr/Laser 500 kr/Massage

Utbildningar

Jag har gått min Alexanderlärarutbildning 2000-2003 på Kulturama, Stockholm. När jag tog upp hästintresset igen 2003 följde fler utbildningar inom häst: Hästskötarutbildning, massage, långa tyglar, laser, terapeut och sadelutprovarutbildning. Mina övriga yrken återfinns inom musiken och inom Svenska kyrkan. Jag är sångpedagog, kantor, operasångare och diakon. Birgitta Sommarbäck

  • Hagalundsvägen, Munsö, Stockholms län, Sverige